PROIZVODI

Cilj poduzeća je da ponudi visoku preciznost uz atraktivnu cijenu i poštovanje termina isporuke. Fokusirali smo na izradu dijelova, malih i velikih serija i prototipa i modela u mašinskoj industriji. Obrađujemo materijale kao što su čelik, gus, aluminijum, inox, mesing i plastika.

Prema zahtjevu kupaca izrađujemo tehničku dokumentaciju, 3D konstrukciju kao i CAM programiranje,troosno i petoosno simultano uz softversku podršku SolidWorks i Solid CAM. Također, prema zahtjevima kupaca nudimo površinsku zaštitu postupcima cinčanja, bruniranja i eloksiranja, te termičku obradu postupcima kalenja i cementacije.

GALERIJA: